ajax-loader
  • Slide 4
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
di-annons-lindgrenlaw-ljus6

Lindgren Law introduktion

“Lindgren Advokatbyrå är en internationell advokatbyrå som med personligt engagemang hjälper privatpersoner och företag såväl i Sverige som internationellt.”

Lindgren advokatbyrå

Lindgren Advokatbyrå är en advokatbyrå som med personligt engagemang hjälper privatpersoner, privata och publika organisationer samt små och stora företag i Sverige, Italien samt internationellt.
Vi har särskild erfarenhet av bistå klienter i Sverige och i Italien men biträder även i spörsmål i andra delar av världen. 

Vårt team

Lindgren Advokatbyrå har ett väl utvecklat samarbete inom de flesta rättsområden såväl i Sverige som Internationellt.
Det internationella samarbetet har gällt allt från arvstvister, skilsmässor och bodelningar, faderskapsärenden, till större och även i media bevakade brottmål, affärsjuridiska ärenden samt civilrättsliga tvister och företagsöverlåtelser.

modules" name="footer" style="none" />