ajax-loader
 • Krav-, Köp- och
  Kontraktsrättsliga
  frågor

 • Likvidation
  i Milano

 • Studio Legale
  Internazionale

 • International
  Law Firm

 • Skilsmässa
  i London

 • Arvstvist
  i Stockholm

 • Bilda dotterbolag
  i Rom

 • Sälja företag
  i Toscana

Kontakta oss

Lindgren Law introduktion

“Lindgren Advokatbyrå är en internationell advokatbyrå som med personligt engagemang hjälper privatpersoner och företag såväl i Sverige som internationellt.”

Lindgren advokatbyrå

Lindgren Advokatbyrå är en advokatbyrå som med personligt engagemang hjälper privatpersoner, privata och publika organisationer samt små och stora företag i Sverige, Italien samt internationellt.
Vi har särskild erfarenhet av bistå klienter i Sverige och i Italien men biträder även i spörsmål i andra delar av världen. 

Vårt team

Lindgren Advokatbyrå har ett väl utvecklat samarbete inom de flesta rättsområden såväl i Sverige som Internationellt.
Det internationella samarbetet har gällt allt från arvstvister, skilsmässor och bodelningar, faderskapsärenden, till större och även i media bevakade brottmål, affärsjuridiska ärenden samt civilrättsliga tvister och företagsöverlåtelser.