Rättsskydd & Rättshjälp

Har du funderingar om en tvist, rättsskydd, rättshjälp eller företräder en välgörenhetsorganisation är du välkommen att höra av dig per telefon för en stunds förutsättningslös och kostnadsfri diskussion.

Rättsskydd

Genom din hem- eller företagsförsäkring har du vanligtvis ett rättsskydd. Om det uppstår en tvist kan du be att få ta detta i anspråk för att täcka dina advokatkostnader.

Oftast innebär rättsskyddet i hemförsäkringen att du betalar mellan 20-25 % av ombudsarvodet och att ditt försäkringsbolag bekostar resterande. Vi hjälper dig att söka rättsskydd från din försäkring om det är aktuellt. Kontakta gärna oss för ytterligare frågor om rättsskydd.

Om försäkringen inte täcker advokatkostnaderna kan du under vissa förutsättningar ansöka om rättshjälp, se nedan.

Rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp måste du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för vårt arvode. Staten betalar resten.

Hur stor del du själv skall betala – din rättshjälpsavgift – avgörs efter prövning av dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda.

Det finns vissa begränsningar i möjligheten att få rättshjälp, kontakta oss för att höra mer om detta eller läs på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp i samband med att vi har lämnat föreskriven rådgivning om det är aktuellt i ditt fall.

Vill du bli uppringd?

Ring oss på 08-702 00 69 eller fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.