Arbetsområden

Entreprenadrätt i Stockholm | Lindgren Advokatbyrå

Vid entreprenader och inom entreprenadrätten använder man sig i stor utsträckning av standardavtal som är framtagna för att fungera vid flera olika situationer. Skulle det i byggsammanhang uppstå delade meningar och tvister mellan leverantör och beställare kring dessa avtal, det kan handla om investeringar och upphandlingar eller avtal gällande byggprojekt, både stora som små, kontakta Lindgren Advokatbyrå. Vi företräder såväl entreprenörer som beställare i skilda frågor om entreprenadrätt i Stockholm.

Bistår dig med rådgivning vid förhandlingar, kontraktsfrågor och besiktningar samt biträder dig vid tvist såväl i förhandlingar som inför skiljenämnd eller vid allmän domstol.

Då standardavtal är den huvudsakliga rättskällan inom entreprenadrätt återfinns starka kopplingar till upphandling och kommersiell avtalsrätt. Områden där vi har bred och specificerad kunskap. Du kan känna dig säker på att få det stöd du behöver.

Vi har särskild erfarenhet av att bistå klienter i Sverige och i Italien, men biträder även i spörsmål i andra delar av världen. 

Kontakta oss med dina frågor. Vi är en affärsjuridisk advokatbyrå med entreprenadrätt som affärsområde och ser till att du får rätt biträde med praktisk förståelse och branschkännedom.

 

Vill du bli uppringd?

Ring oss på 08 707 05 04 eller fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!

 
 

Svensk och internationell Affärsjuridik

Svensk och internationell familjerätt (privaträtt)

Fastighetsrätt

Övriga arbetsområden